Serious Gaming

Serious gaming is het spelen van eens spel, wat een ander hoofddoel heeft dan puur vermaak. Door middel van een VR-spelletje kun je mensen dingen leren en inzicht geven in processen. Denk bijvoorbeeld aan de invloed van bepaalde beslissingen binnen een bedrijf; met Serious Gaming kun je factoren bepalen die een rol spelen bij deze processen en zien wat de invloed is van tijdsverloop of individuele acties hierop. Door dit via een spelletje te doen wordt het daarnaast ook leuker voor mensen om te leren, waardoor het beter blijft hangen.